Rada Rodziców - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Rada Rodziców

Informacje dla Rodziców


    Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi

1. Anita Rużycka-Zdrowak  -  przewodnicząca
2. Bartłomiej Pokładnik -  wiceprzewodniczący
3. Marta Nikiel -  sekretarz
4. Sylwia Ożóg     -  skarbnik

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego