Logopeda - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Logopeda

LOGOPEDA

Program profilaktyki i terapii logopedycznej zakłada zapobieganie zaburzeniom mowy oraz niwelowanie wszelkich wad wymowy i niedoskonałości artykulacyjnych, w tym również błędów wymowy – zaburzeń wynikających z nieznajomości norm ortofonicznych. Głównym celem zajęć logopedycznych jest usprawnianie komunikacji językowej uczniów ZSP w Starej Wsi poprzez wprowadzanie działań profilaktycznych, poprawianie zrozumiałości wymowy (dotyczy szczególnie substytucji i redukcji grup spółgłoskowych), estetyki mówienia (dotyczy deformacji), a także innych nieprawidłowych artykulacji, zwracających uwagę swoją odmiennością.

                                                Godziny pracy:

Poniedziałek  8.00 -11.30, 13.30 - 14.00
Wtorek 12.45 - 13.30
Środa 8.30 - 9.00
Czwartek 8.55 - 9.40
Piątek  10.45-11.30, 12.30 - 13.30

  
Główne zadania logopedy szkolnego:
 • Dokonywanie diagnoz logopedycznych
 • Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
 • Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej
 • Prowadzenie terapii logopedycznej
 • Motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne
 • Wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy
 • Prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej
 • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych
 • Utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem
 • Kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego