Historia szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Historia szkoły1598 r. – wizytujący parafię dekanatu oświęcimskiego stwierdził istnienie szkółki parafialnej w Starej Wsi
 
1787 r. – powstała szkoła normalna, której pierwszym kierownikiem był organista, Błażej Wesołowski. Swą działalność rozpoczęła w nowo  wybudowanej organistówce, której budynek stoi do dziś i określany jest mianem starej szkoły.
 
1862 r. – gruntowna przebudowa starej szkoły, o czym świadczy napis wyryty na belce stropu Sali szkolnej.
 
1909 r. – na zakupionej od Józefa Wojciecha działce rozpoczęto budowę nowej murowanej szkoły o 2 salach.
 
1910 r. – oddanie do użytku nowej szkoły przez nadinżyniera Glattmana z C.K Starostwa w Białej.
 
1948 – 1952 r. – dobudowa do istniejącego budynku prawej strony i piętra.
 
16.12.2002 r. – odbiór techniczny nowej sali gimnastycznej.
 
27.12.2002 r. – oddanie do użytku sali gimnastycznej decyzją Starostwa Powiatowego.
 
20.05 – 31.08.2003 r. – modernizacja budynku – wymiana okien, docieplenie, wykonanie elewacji.
 
6.09.2003 r. – poświęcenie sali gimnastycznej.
 
2006 rok :
- Wymiana drzwi i podłóg w klasach,
- objęcie opieką Izby Regionalnej – porządkowanie obiektu, odnowienie tabliczek informacyjnych dla zwiedzających,
- wykonanie przez Radę Rodziców bramek do gry w piłkę nożną, zakup mikroskopów na lekcje przyrody, zakup sprzętu nagłaśniającego .

2007 rok :
- Wymiana oświetlenia w szkole dostosowanego do obowiązujących norm i przepisów,
-  wykonanie chodnika obok szkoły na boisko LKS „ Grom „ ,
- pozyskanie i zainstalowanie pracowni komputerowej z projektu edukacyjnego z EFS,
- wykonanie przez Radę Rodziców bieżni i skoczni obok sali gimnastycznej .

 2008 rok :
- Wymiana dachu na budynku szkolnym,
- pozyskanie i zainstalowanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
-urządzenie w bibliotece szkolnej kącika patrona,
 -wydanie książki „ Historia szkoły podstawowej w Starej Wsi „ ,
-zagospodarowanie łąki za szkołą – posadzenie drzew i krzewów na realizacje zajęć z przyrody i ścieżki edukacyjnej,
- zakupienie i zamontowanie ławek wokół boiska szkolnego przez Radę Rodziców.

20.05.2008r. – nadanie szkole imienia Ks. kan. Stefana Wojtyłki.
 
2009 rok :
- Wykonanie parkingu przed szkołą wraz z zieloną architekturą wokół szkoły,
 - wymiana posadzki na korytarzach, schodach i przed wejściem do świetlicy, pokrycie tartanem bieżni i skoczni,
- zakupienie przez Radę Rodziców nowych szafek do szatni dla klas młodszych.

2010 rok :
- Wykonanie remontu szatni i świetlicy szkolnej oraz lamperii na szkolnych korytarzach,
- zakupienie przez Radę Rodziców nowych szafek dla klas IV-VI.

2011 rok :
- Malowanie sali gimnastycznej i szkoły,
- wykonanie chodnika przed szkołą,
- wymiana płytek na schodach wejściowych od strony sali gimnastycznej,
- remont centralnego ogrzewania w bibliotece szkolnej,
- wykonanie przez Radę Rodziców piaskownicy dla oddziału przedszkolnego.

2012 rok:
-Docieplenie sali gimnstycznej.
-Wymiana płytek na schodach.

2013 rok:
-20 czerwca 2013 r. Jubileusz 225 - lecia szkoły podstawowej w Starej Wsi. Uroczystość nadania  sztandaru szkole z udziałem J.E. Kardynała Kazimierza Nycza.
-Modernizacja kotłowni gazowej w szkole.
-Wymiana podłogi w świetlicy- położenie płytek, malowanie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego