Harmonogram Pracy - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Harmonogram Pracy

O szkole
  
                                                                                               HARMONOGRAM PRACY
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W STAREJ WSI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 
  
PROBLEMATYKATERMINNAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI
UWAGI
KLASA LUB GRUPA ODP.
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2016
Dyrektor szkoły
Ks. G.Then
Wychowawcy klas
Apel szkolny
Poczet sztandarowy
Wybory do SU oraz Gminnego Sejmiku
wrzesień
A. Zawronek

Klasy 2 - 6
Święto Edukacji Narodowej
październik
B. Kóska
D. Markiel
M. Nikiel (upominki)
Akademia szkolna
Klasy 2a i 2b
Grupa świetlicowa
Rocznica odzyskania niepodległości
listopad
M. Mynarska
A. Mikołajczyk
Ks. G.Then
M.Nikiel
Wycieczka patriotyczna do Krakowa,
Impreza środowiskowa
Wszystkie klasy
Spotkanie z Mikołajemgrudzień
I. Wandzel
E. Sztafińska
Uroczystość w klasach
Klasa „O” i przedszkolaki
Wspólne kolędowanie, wigilijki klasowegrudzień
Wychowawcy klas
K. Topór-Kowalczyk
M. Nikiel
Wspólne spotkanie na Sali gimnastycznej oraz w klasach
Klasy „O” i 2 -6
Dzień Babci i Dziadkastyczeń
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas 2 i 3 oraz zerówka i oddziały przedszkolne,
P. Błaszczak
M. Nikiel
Opiekun SU
Impreza środowiskowa
Klasy 2, 3 grupa świetlicowa,
SU
Zabawa walentynkowalutyRada Rodziców
Zabawa na Sali gimnastycznej

Pierwszy Dzień Wiosnymarzec
A. Zawronek
K. Borys
Wychowawcy klas
Konkurs szkolny „Spring Talent Show”
SU oraz uczniowie klas 2 - 6
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Majamaj
A. Mikołajczyk
M. Mynarska
P. Mikołajczyk
Akademia szkolna
Uczniowie klas 4 – 6
Święto patrona szkoływrzesień
Wychowawcy klas
B. Bogacka
Wycieczka do Stryszawy
Uczniowie klas 4 - 6
Dzień Dziecka1 czerwcaNauczyciele wszystkich klas
Zajęcia sportowe
Uczniowie klas 2-6
Rodzinny Dzień Radościczerwiec
Wszyscy nauczyciele
Impreza szkolna z udziałem rodziców
Uczniowie klas 0-6
Zakończenie roku szkolnego
czerwiec
R. Presak
K. Kolonko
Akademia szkolna
Klasa 5

   KONKURSY
 
Konkursy z języka polskiego i matematyki
Wg otrzymanych informacji
A. Mikołajczyk
B. Bogacka
D. Markiel
B. Kóska
B. Borak
Wszystkie etapy, konkursy ogólnopolskie i gminne
„Człowiek a środowisko”
październik
A. Mikołajczyk
M. Mynarska
k. powiatowy
Konkurs pieśni patriotycznej
październik
M. Nikiel
 
k. szkolny, powiatowy
Zawody sportowe i turnieje
Cały rok szkolny
P. Błaszczak
Konkursy szkolne i gminne
Konkursy czytelnicze
Cały rok szkolnyM. MynarskaKonkursy szkolne
Konkursy przyrodnicze
Wg otrzymanych informacjiR. PresakKonkursy ogólnopolskie
Konkursy historyczne
Wg otrzymanych informacjiM. MynarskaKonkursy ogólnopolskie
Konkursy z języka angielskiego
Wg otrzymanych informacjiA. ZawronekKonkursy ogólnopolskie i gminne
Międzyszkolny konkurs pieśni religijnej i turystycznej
kwiecień
M. Nikiel
K. Topór-Kowalczyk
Dekoracje –
K. Borys
Konkurs gminny
„Europa – nasz wspólny dom”
majA. Mikołajczykk. gminny
Konkursy plastyczne 
Wg otrzymanych informacji
M. Mynarska
Wychowawcy klas
SU
k. na wszystkich szczeblach
Konkurs Strażacki
Kwiecień/maj
M. Mynarska
Wychowawcy klas
Konkurs szkolny, gminny
Konkursy organizowane przez SU
Cały rok szkolnyA. ZawronekKonkursy szkolne
„Jonasz”
„Śląski konkurs biblijny”
Cały rokK. Topór-KowalczykKonkurs diecezjalny
Konkurs na świąteczne dekoracje salgrudzieńSU i A. Zawronek
 
 k. szkolny

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego