225-lecie istnienia szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

225-lecie istnienia szkoły

Kronika Szkoły
OBCHODY 225- LECIA ISTNIENIA SZKOŁY W STAREJ WSI
20 czerwca 2013r. to dzień, który zapisał się złotymi zgłoskami w kronice naszej szkoły, gdyż właśnie tego dnia obchodziliśmy uroczystość 225-lecia istnienia szkolnictwa na terenie Starej Wsi. Uroczystość miała tym większy wymiar, że tego dnia nadano szkole sztandar, którego głównymi fundatorami była cała społeczność naszej miejscowości. Dlatego chcąc dzielić naszą radość z innymi, zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Starej Wsi, absolwentów szkoły oraz wielu znamienitych gości, z J.E. ks. Kazimierzem kardynałem Nyczem na czele, który w asyście księdza Dziekana Michała Boguty, księdza Proboszcza Grzegorza Thena,   księdza Mieczysława Danielczyka i księdza Józefa Dudy, odprawił Mszę Św. i poświęcił nowy sztandar. W czasie homilii wspominał lata spędzone w murach starowiejskiej szkoły oraz swojego ówczesnego katechetę ks. kan. Stefana Wojtyłkę – dzisiejszego Patrona szkoły. Uroczystemu przejściu z kościoła do szkoły towarzyszyła orkiestra dęta „Starowsianka”. Tam wszyscy mogli zwiedzić szkolne sale i wystawy okolicznościowe związane z historią i dniem dzisiejszym szkoły przygotowane przez dzieci wraz z wychowawcami. Dla nauczycieli, którzy niegdyś pracowali w tych murach, dla absolwentów oraz dla przedstawicieli władz samorządowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także władz szkolnych wszystkich szczebli, to uroczyste spotkanie dostarczyło wielu wrażeń, zwłaszcza podczas niezwykle podniosłej chwili przekazania sztandaru Pani Dyrektor Genowefie Lisewskiej, która z kolei przekazała go przedstawicielom uczniów. Nad profesjonalnie przygotowaną musztrą czuwał pan Ryszard Grzybowski. Aplauz towarzyszył również występom artystycznym z udziałem przedstawicieli wielu pokoleń uczniów naszej Alma Mater. Swoje umiejętności zaprezentował także zespół mażoretek „Gracja” oraz zespół ludowy z Gimnazjum w Dankowicach.
My uczniowie jesteśmy dumni z tego, że możemy uczyć się w szkole z tak bogatą tradycją. To zobowiązuje!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego