2016/2017 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

2016/2017

Kronika Szkoły
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017
Witamy po wakacjach! 1 września 2016 r. Dzieci i Młodzież Szkoły Podstawowej  im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi wraz z p. dyr. Genowefą Lisewską i Nauczycielami oraz Rodzicami zgromadzili się o godz. 8.00 w starowiejskim kościele, by w podniosłej atmosferze rozpocząć nowy rok szkolny. Później wszyscy udali się do szkoły, gdzie wzięli udział w powitalnej uroczystości na sali gimnastycznej. Natomiast w trakcie krótkich spotkań z wychowawcami starsi o rok uczniowie dzielili się ważeniami z minionych wakacji, a zaopatrzeni w nowy podział godzin powrócili do domów, aby pierwszy raz w nowym roku szkolnym spakować tornister i przygotować się na piątkowe zajęcia.
 
NARODOWE CZYTANIE
 
Na początku września w kilkuset miejscach w całym kraju odbyła się piąta edycja Narodowego Czytania. W tym roku była to powieść historyczna „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Podobnie jak w poprzednich latach, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi również włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji propagującej czytelnictwo i znajomość literatury narodowej. Najpierw uczniowie przebrani na tę okazję w rzymskie togi, z wieńcami laurowymi na głowach, zasiedli w kręgu niczym na uczcie u Petroniusza, by zajadając słodkie winogrona, jabłka i brzoskwinie, zapoznać się z historią przedstawioną na kartach powieści. Prezentacja multimedialna ukazywała obrazy Rzymu z czasów Nerona, współczesny wygląd miejsc opisanych w dziele Sienkiewicza, a także fotosy z ekranizacji powieści. Każdy slajd opatrzony był komentarzem w formie fragmentu książki czytanej przez nauczycielkę j. polskiego organizującej to przedsięwzięcie.„Narodowe czytanie” to akcja mająca popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Narodowe Czytanie zainaugurowała w 2012 r. lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry, w 2014 roku - „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a w ubiegłym roku „Lalki” Bolesława Prusa. W tym roku po raz pierwszy Polacy mogli sami wybrać dzieło do piątej edycji Narodowego Czytania. W internetowym głosowaniu wybierali spośród pięciu propozycji: "Chłopi" Władysława Reymonta, "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Popioły" Stefana Żeromskiego oraz "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Tegoroczna edycja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat Roku Henryka Sienkiewicza. W 2016 r. przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci pisarza.
 
 
 
WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
     Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej poprzedziły prawybory kandydatów w klasach IV-VI, którzy później na wyborczych plakatach i na szkolnym apelu zaprezentowali swoje programy wyborcze. A byli to:
Po przeliczeniu głosów oddanych do wyborczej urny opiekunka SU p. Agnieszka Zawronek i p. dyr. Genowefa Lisewska na szkolnym apelu podały oficjalne wyniki wyborów. Przewodniczącą Samorządu została Paulina Bartnicka, jej zastępcą – Jakub Huczek, skarbnikiem – Anna Ochman, a sekretarzem – Natalia Firganek.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dziękujemy za udział w wyborach.
Pamiętajmy: Samorząd Szkolny to wszyscy uczniowie szkoły. Dlatego wszyscy powinni brać udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez SU.
 
 
 
 
 
 
 
SZYBKO MINĘŁO 60 LAT. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ WSI Z ROCZNIKA 1949
Tu po raz pierwszy zadźwięczał dzwonek,
szybko minęło sześćdziesiąt lat.
Każdy z Was pewnie łezkę uronił,
Gdy stąd odchodził w daleki świat.
 
Znów witajcie, Przyjaciele
Wspólnych spraw mieliście wiele.
Nigdy ta nitka się nie urywa,
Choć coś się kończy, a coś zaczyna.
 
Życie jak księga, kartki odwraca
I wciąż zadziwia Was piękny świat.
Te chwile, które tu przeżyliście,
zostały w sercu na wiele lat.
 
Znów witajcie, Przyjaciele
Wspólnych spraw mieliście wiele.
Nigdy ta nitka się nie urywa,
Choć coś się kończy, a coś zaczyna.
 
Słowami tej piosenki szkolny chórek powitał w sobotę 24 września Absolwentów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, którzy 60 lat temu po raz pierwszy przekroczyli progi naszej Alma Mater: Jego Eminencję ks. Kazimierza Kardynała Nycza wraz z Koleżankami i Kolegami z rocznika 1949.
Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. celebrowanej przez J. E. księdza Kardynała Kazimierza Nycza, w której uczestniczył także nasz szkolny poczet sztandarowy. Później wszyscy przeszli do szkoły by wspominać „te szkolne ławy, te psoty, figle, wesołe zabawy…”. Serdeczne słowa p. dyr. Genowefy Lisewskiej, która po oficjalnym powitaniu odczytała listę obecności niegdysiejszych uczniów, wprowadziły wszystkich w miłą atmosferę. Długie wieczory nadchodzącej jesieni z pewnością będą ogrzewane ciepłem wspomnień z tej sentymentalnej podróży do przeszłości.
 
 
 
 
 
 
 
I SESJA GMINEGO SEJMIKU DZIECI I MŁODZIEŻY
GMINY WILAMOWICE
     Spotkanie miało miejsce 27 września 2016r. w Wilamowicach. Obecni byli: Kierownik ZOSiP p. Bożena Sobocińska, Sekretarz Gminy Wilamowice p. Andrzej Kołtun  i reprezentanci uczniów ze wszystkich gminnych szkół wraz z opiekunami. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy VI: Julia Wojtacha i Katarzyna Markiel wybrane wcześniej w wyborach do Gminnego Sejmiku Dzieci i Młodzieży Gminy Wilamowice oraz opiekunka SU w Starej Wsi p. Agnieszka Zawronek.
     Najważniejszą rolą i podstawą powołania Sejmiku jest przygotowanie dzieci i młodzieży do pełnienia w przyszłości ról społecznych, rozbudzanie idei samorządności wśród uczniów, a także świadomy udział młodzieży w życiu Gminy.
     W trakcie pierwszego spotkania wybrany został Zarząd Sejmiku. Prezesem została Natalia Mączka z Gimnazjum w Pisarzowicach, a wiceprezesami zostały: Barbara Kowalska z Gimnazjum w Wilamowicach i Oliwia Krywult ze SP w Wilamowice.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego