2014/2015 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

2014/2015

Kronika Szkoły
Rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi
 
     Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze tylko ostatnie zajęcia lekcyjne, ostatnie klasówki, ostatnie spotkania wychowawców z rodzicami i uczniami na Rodzinnym Dniu Radości i … czas na podsumowania.
     Wracając myślami do ważnych wydarzeń, nie sposób pominąć uroczystości patriotycznych, które 11 listopada miały miejsce pod przydrożnym krzyżem upamiętniającym od 150 lat patriotyczny zryw mieszkańców Starej Wsi i okolic, walczących w powstaniu styczniowym. Od wzgórz i lasów odbijały się echem uroczyste słowa Apelu Poległych: „Chwała  Bohaterom!”. Uczniowie starowiejskiej szkoły podstawowej zorganizowali dla mieszkańców wsi okolicznościową wieczornicę patriotyczną, w której brali udział zarówno dzieci z klasy pierwszej, młodzież kończąca szkołę, jak i rodzice, co świadczy o żywej integracji szkoły ze środowiskiem.
     W podobnym tonie utrzymane były  obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po lekcji historyczno - literackiej  uczniowie  udali się do parafialnego muzeum, by zobaczyć autentyczne pamiątki z owych lat szczęśliwych, gdy senat i posły po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Tam na okoliczność majowego święta ks. Then przygotował ekspozycję tematyczną. Wszyscy mogli zapoznać się m.in. z najstarszymi dokumentami okresu rozbiorowego, zobaczyć replikę Konstytucji 3 Maja obok współczesnego tekstu Konstytucji RP, a ponadto pamiątkowe medale okolicznościowe z dwustulecia, stupięćdziesięciolecia  i stulecia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wielkim zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się także ekspozycja oryginalnej broni z okresu Sejmu Czteroletniego.
     O bogatych zbiorach tam zgromadzonych jest już na tyle głośno, że co roku wiosną gościmy turystów pragnących pooddychać atmosferą minionych wieków, zatrzymaną w muzealnych gablotach. Przyjeżdżają tu także grupy młodzieży z pobliskich szkół wraz z wychowawcami, które z zainteresowaniem słuchają opowieści zarówno dotyczących eksponatów muzeum  w Domu Parafialnym, jak również tych zgromadzonych w starowiejskiej izbie regionalnej, mieszczącej się w drewnianym budynku pamiętającym czasy przedrozbiorowe. Pieczę nad tym obiektem już od lat przejęła szkoła, toteż uczniowie chętnie uczestniczą tam w lekcjach historii „na żywo”, a nauczyciele pełnią funkcję przewodników dla wcześniej zgłoszonych grup wycieczkowych, tak jak to miało miejsce w bieżącym roku. Bowiem w maju z wizytą byli tutaj  przedstawiciele samorządów uczniowskich ze szkół z terenu Gminy Wilamowice wraz z opiekunami.
     Mury starowiejskiej podstawówki rozbrzmiewają nie tylko głosami wykładanych lekcji czy uczniowskich odpowiedzi, ale także słychać piękne melodie śpiewane przez dzieci na organizowanych tu rokrocznie gminnych przeglądach pieśni czy to patriotycznej, czy religijnej.  O wysokim poziomie tych rywalizacji świadczy fakt, że jego laureaci zajmują czołowe miejsca w etapach rejonowych, a nawet powiatowych konkursów muzycznych.
     Ważnym wydarzeniem ostatnich dni, które miało miejsce w Szkole Podstawowej w Starej Wsi, było podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego „Nasze Przedszkolaki”, dzięki któremu  uruchomiono tu nowy oddział przedszkolny dla grupy dzieci 4- i 5-letnich. Oprócz doskonałego wyposażenia bazy dydaktycznej, dzięki dotacjom ze środków unijnych maluchy mogły skorzystać z dodatkowych nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć teatralno-plastycznych, a także z warsztatów ceramicznych i warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Gminy i władz samorządu lokalnego, organu nadzorującego Szkołę, rodzice dzieci biorących udział w projekcie, a same dzieci, przygotowane przez wychowawców, zaprezentowały wyniki swoich dwuletnich przedsięwzięć edukacyjnych. Były popisy muzyczne, aktorskie i plastyczne, a niewątpliwy talent maluchów, nagrodzony gromkimi brawami, z pewnością zaowocuje w przyszłości sukcesami na większych już scenach.
 
     Takie były zabawy w Szkole Podstawowej w Starej Wsi
 
     Coroczne podsumowanie działań edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi odbywa się końcem czerwca pod hasłem „Rodzinny Dzień Radości”. Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i Radą Rodziców na czele, a także zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminnych i lokalnych, kierownictwo ZOSiP oraz  przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w Starej Wsi. Takie spotkanie to swoisty barometr wskazujący poziom oceny i popularności szkoły w środowisku. O tym, że jego wskazówka sięga najwyższych wartości, udowadnia  fakt licznej obecności rodziców, którzy 20 czerwca br. pragnęli pobawić się ze swoimi dziećmi w czasie rodzinnych rozgrywek sportowych, a także podziwiać talenty swoich pociech biorących udział w inscenizacji baśni „Kopciuszek”. Tradycją tych występów jest udział w nich niemal wszystkich dzieci z oddziału przedszkolnego, klas I-III, a także młodzieży klas IV-VI. Niewątpliwy talent aktorski występujących wzbudzał niekłamany zachwyt widzów, co zostało nagrodzone gromkimi brawami.
     Natomiast wśród rozgrywek sportowych, oprócz rodzinnych biegów sztafetowych, rzutów do celu czy skoków w dal z miejsca, największą popularnością cieszył się mecz piłki nożnej dwu drużyn: ojcowie dziewczynek kontra ojcowie chłopaków, któremu towarzyszyły prawdziwe emocje i … zapowiedź rewanżu w przyszłym roku.
     Do obchodów Rodzinnego Dnia Radości dołączyła się starowiejska Rada Sołecka z panią Sołtys, która ufundowała wszystkim uczestnikom tego uroczystego spotkania tradycyjną, smaczną grochówkę. Aby wzmocnić siły niezbędne w rozgrywkach sportowych, można było skorzystać także z pieczonych na grillu kiełbasek przygotowanych przez Radę Rodziców. Nie zabrakło także domowego ciasta, kawy i herbaty.
     Wszyscy wyśmienicie bawili się do wieczora, a organizatorzy już planują atrakcje na przyszłoroczną edycję rodzinnego święta. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego