2013/2014 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

2013/2014

Kronika Szkoły
Inauguracja roku szkolnego 2013/2014
2 września 2013r. o godzinie 8.00  miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi. Piękną oprawę miała msza św. w kościele parafialnym z udziałem szkolnego pocztu sztandarowego. Później, w  czasie uroczystego apelu w sali gimnastycznej,  sztandar został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego”. Po ogólnych informacjach p. dyr. Genowefy Lisewskiej, prezentującej zgromadzonym uczniom
i ich rodzicom kadrę nauczycielską oraz kalendarz nowego roku szkolnego, przedstawiciele różnych firm ubezpieczeniowych przekazali informacje dotyczące zasad ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży tak, by każdy rodzic mógł wybrać najatrakcyjniejszą ofertę. Następnie dzieci i młodzież wraz z wychowawcami udali się do klas na pierwsze w tym roku spotkanie organizacyjne.
 
Narodowe czytanie Aleksandra Fredry w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.
Uczniowie naszej szkoły odpowiedzieli na apel Prezydenta RP, by przypomnieć postać Aleksandra hrabiego Fredry. Choć twórczość tego sławnego Polaka doby romantyzmu oscylowała raczej w stronę utworów dla starszych czytelników, my przypomnieliśmy sobie takie jego utwory jak „Paweł i Gaweł”, „Bajka o osiołku” czy „Małpa w kąpieli”. Prezentacja życia i twórczości artysty oraz przybliżenie epoki, w której tworzył, to główny cel wystawy na szkolnym korytarzu, z którą zapoznali się wszyscy uczniowie. A fakt znajomości niektórych wierszy pisarza potwierdza to, że „Pawła i Gawła” potrafili wszyscy chórem wyrecytować! W podziękowaniu za udział w tym przedsięwzięciu nasza szkoła otrzymała list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w którym docenił on nasze starania o zachowanie pamięci polskiej kultury.
 
Dzień Nauczyciela
Pięknie udekorowana scena na sali gimnastycznej, odświętnie ubrani uczniowie, wiersze, piosenki i kwiaty to widome znaki wdzięczności dla wszystkich pracowników szkoły za opiekę i kształtowanie formacji intelektualnej. Niewątpliwe talenty muzyczne, wokalne i aktorskie starowiejskich uczniów pozwoliły przeżyć ten dzień w niezwykle radosnej i jednocześnie podniosłej atmosferze.
 
Narodowe Święto Niepodległości
W br. mija 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego i 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak znaczące rocznice zobowiązały nas do zaprezentowania niezapomnianego programu obchodów. W ramach przygotowań najpierw uczniowie klas III-VI uczestniczyli w lekcji historyczno-literackiej, poświęconej dziejom utraty suwerenności oraz drogom Polaków do jej odzyskania. Po zajęciach w sali szkolnej przyszedł czas na  lekcję historii prowadzoną przez ks. Grzegorza Thena w pobliskim muzeum parafialnym, gdzie przygotował niezwykle interesującą wystawę tematyczną. Natomiast środowiskowe obchody narodowego święta rozpoczęły się prowadzonym przez młodzież szkolną Apelem Poległych z udziałem orkiestry dętej „Starowsianka”,  przedstawicieli władz powiatowych, gminnych i lokalnych oraz organizacji społecznych obok przydrożnego kamiennego krzyża, wzniesionego jako wotum wdzięczności przez ocalałych z zawieruchy powstania styczniowego mieszkańców Starej Wsi. Honorową wartę w historycznym stroju pełnił potomek jednego z powstańców -  p. Stanisław Nycz.
Następnie wszyscy udali się do kościoła, gdzie ks. Proboszcz, w koncelebrze z kapelanem wojskowym ks. mjr Mariuszem Tołwińskim, ks. Mieczysławem Danielczykiem i ks. Józefem Dudą, odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo uświetnił koncert „Starowsianki” oraz Zespołu Ludowego „Tradycja”, a także krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu szkolnych artystów, przygotowanych jak co roku przez nauczycieli historii, języka polskiego i muzyki. Niewątpliwą atrakcją był także solowy występ katechetki p. Katarzyny Topór-Kowalczyk, która śpiewając „Bogurodzicę”, oczarowała słuchaczy swoim głosem. 
Rozdanie nagród w powiatowym konkursie „Człowiek a Środowisko”
12 grudnia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się  podsumowanie jubileuszowej X edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a Środowisko”, który  miał na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającego świata, rozbudzenie świadomości ekologicznej oraz emocjonalny stosunek do właściwych zachowań w zamieszkałym środowisku.
Spośród prawie 390 nadesłanych prac w różnych kategoriach uczniowie ze Starej Wsi, podobnie jak w latach ubiegłych, zajęli czołowe miejsca i wrócili do szkoły z dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi. W kategorii klas I-III zwycięzcami zostali: Hania Zdrowak i Adrian Grzybowski, natomiast w kategorii klas IV-VI: Ilona Mynarska i Jędrzej Żurek. Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczali przedstawiciele władz Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska oraz pani redaktor Miesięcznika „Mój Powiat” p. Alina Macher.
Wielkie serca w młodych ludziach.
Czas Bożego Narodzenia kojarzy się każdemu z otwartością na potrzeby drugiego człowieka, lecz w praktyce często za sloganami o pomocy innym nie idą konkretne czyny. Jednak nie tym razem i nie w przypadku grupy uczniów klasy V: Ewy Nowak, Ani Skęczek, Ani Trojackiej, Natalii Szlosarczyk, Grzegorza Laska, Mateusza Nycza, Daniela Markla i Michała Pieczki. Bowiem ci młodzi ludzie w okresie  świątecznym jako Święta Rodzina,  Anioły i Pasterze odwiedzali starowiejskie domy, śpiewając kolędy i składając serdeczne życzenia. Tradycyjnie otrzymywali za to datki, które przeznaczyli nie na łakocie czy gry komputerowe, lecz na konkretną pomoc swoim rówieśnikom w Afryce, wspierając akcję „Adopcja na odległość”.  Chapeau bas  dla takich szlachetnych gestów!
 Szkolny konkurs religijny -Nasz Patron
Szkolny konkurs pożarniczy
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznym konkursie strażackim teoretycznym i plastycznym.. W etapie szkolnym najlepsi uczniowie zdobyli czołowe miejsca:

Szkolny konkurs wiedzy pożarniczej
I miejsce – Adam Presak
II miejsce – Paweł Kędzior
III miejsce- Jędrzej Żurek

Konkurs plastyczny:
Przedszkolaki:
I miejsce – Zuzanna Nycz
II miejsce – Joanna Wójtowicz
III miejsce – Damian Zeman

Wyróżnienie: Gabriel Nycz

Klasy I - III

I miejsce – Dominika Zgud
II miejsce – Julia Wojtacha
III miejsce – Rafał Pieczka

Wyróżnienie:  Sylwia Pieczka, Paulina Bartnicka,

Klasy IV - VI
I miejsce – Beata Kubica
II miejsce – Ilona Mynarska
III miejsce  - Paweł Wilczak

Wyróżnienie: Daniel Czarnecki, Kacper Foltan, Adam Presak, Natalia Bartnicka, Alicja Nowak


Wyróżnienia – od Pani Dyrektor

Ada Mikler
Oliwia Chowaniec
Sylwia Nycz
Sandra Kruszko
Mateusz Nycz
Grzegorz Lasek

Link do zdjęć
str1.swf

VI GMINNY KONKURS PIEŚNI RELIGIJNEJ I TURYSTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAREJ WSI
6 maja 2014r. to dzień, który upłynął w starowiejskiej szkole pod hasłem wspaniałych koncertów. Refleksyjnie, modlitewnie
i radośnie brzmiały utwory wykonane przez młodych artystów, profesjonalnie przygotowanych przez swoich opiekunów na VI Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Turystycznej.
Na wstępie pani dyrektor Genowefa Lisewska przywitała serdecznie przybyłych gości, którzy uświetnili spotkanie swoją obecnością, jury, a szczególnie ciepło zwróciła się do wykonawców, życząc im udanych występów. Pani dyrektor przybliżyła także ideę tegorocznej edycji konkursu, poświęconej Świętemu Janowi Pawłowi II, której myślą przewodnią były słowa: NIE LĘKAJCIE SIĘ, JA JESTEM Z WAMI. Młode pokolenia, wychowywane w szacunku dla najwyższych wartości, są chlubą naszej gminy, a ich niepospolite talenty, pielęgnowane tak przez rodziców, jak i nauczycieli,  pozwoliły słuchaczom przeżyć naprawdę muzyczną ucztę duchową.
Uczestnicy konkursu w tym roku wystąpili w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III, IV-VI oraz młodzież gimnazjalna. Ponadto osobno oceniani byli soliści i duety, a osobno - zespoły i chóry. Wszyscy zaprezentowali dwa utwory: pieśń
o charakterze religijnym i piosenkę turystyczną. Młodzi artyści zachwycili jurorów oraz słuchaczy profesjonalizmem, muzykalnością i interpretacją utworów, toteż ocenieni zostali następująco:
Kategoria wiekowa 0-III
Zespoły i chóry:
I miejsce: zespół wokalny z Zespołu Szkół w Wilamowicach
II miejsce: zespół wokalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach
III miejsce: zespół wokalny „Słoneczka” z Zespołu Szkół w Wilamowicach
Soliści i duety:
I miejsce: Wiktoria Zeman z ZSP –SP w Starej Wsi
II miejsce: Sylwia Pieczka i Natalia Lasek z ZSP –SP w Starej Wsi
Kategoria wiekowa IV-VI
Zespoły i chóry:
I miejsce: chórek szkolny z ZSP –SP w Starej Wsi
II miejsce: zespół „Perełki” z Zespołu Szkół w Dankowicach
III miejsce: chórek szkolny z Zespołu Szkół w Pisarzowicach
Soliści i duety:
I miejsce: Natalia Szlosarczyk i Oliwia Chowaniec z ZSP –SP w Starej Wsi
II miejsce: Zofia Berezowska i Adrianna Drabek z Zespołu Szkół w Dankowicach
III miejsce: Zofia Korzeń z Zespołu Szkół w Pisarzowicach
Kategoria wiekowa: gimnazjum
I miejsce: Angelika Waligóra z Zespołu Szkół w Dankowicach
II miejsce: kwartet „Gimnazjalistki” z Zespołu Szkół w Dankowicach
III miejsce: Julia Nycz z Zespołu Szkół w Dankowicach
Przyznana została także Nagroda Specjalna Publiczności, którą otrzymał zespół wokalny klas IV-VI z Zespołu Szkół w Hecznarowicach za niezwykłe wykonanie „Hymnu do Świętego Jana Pawła II”.
Sponsorem i fundatorem cennych nagród książkowych był, jak co roku, Prezes Banku Spółdzielczego w Wilamowicach.

Link do zdjęć
konkurs_rel1.swf
Link do zdjęć
konkurs_rel2.swf

Rodzinny Dzień Radości -   Dzień Rodziny w Starej Wsi

Według słów świętego Jana Pawła II rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości . Wychodząc naprzeciw tym słowom,  Szkoła Podstawowa w Starej Wsi zorganizowała uroczystość skupiającą idee Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka, pod nazwą Rodzinny Dzień Radości. Obchody rozpoczęły się mszą św. „rodzinną”, a potem wszyscy udali się do szkoły, gdzie przy wspólnych zabawach spotkali się rodzice, dzieci i nauczyciele.
Uroczystość na sali gimnastycznej rozpoczęła pani dyr. Genowefa Lisewska, witając przede wszystkim  rodziny uczniów naszej szkoły, z ich przedstawicielami z Rady Rodziców,w osobach: p. I. Foltan, p. P. Mateja, p. A. Lasek i p. B. Pokładnik na czele, którym złożyła gorące podziękowania za całoroczną współpracę w wychowaniu i kształceniu najmłodszych pokoleń. Słowa ogromnej wdzięczności skierowała także w stronę zaproszonych gości, na których wsparcie nasza szkoła zawsze mogła liczyć. Byli to: Burmistrz Wilamowic p. Marian Trela, Kierownik ZOSiP p. Bożena Sobocińska, ks. Proboszcz Grzegorz Then, przedstawiciele Rady Sołeckiej z p. sołtys Edytą Nycz, Radni Starej Wsi,  przewodnicząca KGW p. Anastazja Nycz, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Tradycja” p. Renata Nycz, kierownik akademii mażoretek „Gracja” p. Teresa Nycz, przedstawiciele Fundacji „Feniks” z prezesem p. Ryszardem Grzybowskim i członkiem Zarządu p. Stanisławem Zelkiem, przewodniczący Komitetu Ochrony Zabytków p. Tomasz Markiel, przedstawicielka stowarzyszenia artystów gminy Wilamowice p. Honorata Mynarska, prezes Kółka Rolniczego p. Tadeusz Mikler i przedstawiciele Orkiestry Dętej „Starowsianka”.
Niewątpliwą atrakcją spotkania był występ mażoretek ze Starej Wsi, żegnany gromkimi brawami. Następnie rodzice mogli podziwiać aktorski kunszt swoich pociech, prezentujących inscenizację baśni „Królewna Śnieżka”. W rolę tytułowej królewny wcieliła się Natalia Szlosarczyk, która urodą i strojem w niczym nie ustępowała baśniowej postaci z filmu Disneya. Towarzyszyła jej grupa siedmiu krasnoludków, których brawurowo zagrali: Konrad Masłyk, Maria Ochman, Maria Nycz, Anna Skęczek, Weronika Nycz, Anna Trojacka i Kinga Markiel. Na rumaku na biegunach przygalopował na scenę przystrojony w iście królewskie szaty Jędrek Żurek. W zaczarowanym zwierciadle – srebrzystej Kamili Kopaczce – przeglądała się piękna lecz zła królowa, którą niczym zawodowa aktorka, zagrała Zuzia Zdrowak. Jako myśliwy wystąpił Miłosz Faleński, natomiast w atmosferę baśni wprowadził narrator – Szymon Ochman. W występ tej szkolnej grupy teatralnej wplecione były artystyczne popisy przedszkolaków i dzieci z klas I – III, którzy także dokładali wszelkich starań, by w oczach swoich rodziców mogli dostrzec dumę.
Istotnym elementem spotkania były rodzinne rozgrywki sportowe: biegi sztafetowe mamy, taty i dziecka, również „rodzinne” skoki na odległość czy rzuty do celu. Ileż było przy tym zabawy, ileż emocji i ileż… ogromnej radości dzieci ze wspólnego świętowania. Dla takich chwil warto poświęcić i czas, i energię. Dlatego… do zobaczenia za rok!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego