2012-2013 - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

2012-2013

Osiągnięcia uczniów

 

 

Nazwa konkursu

Laureaci

lokata

Nauczyciel - opiekun

Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Turystycznej

Klasa I

II miejsce

R. Markiel

Powiatowy konkurs „Człowiek

a środowisko”

Paulina Bartnicka

Hanna Zdrowak

III miejsce

B. Kóska

Gminny konkurs piosenki religijnej

 i turystycznej

(soliści)

Julia Wojtacha

II miejsce

B. Kóska

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Maria Ochman

Paweł Wilczak

Zuzanna Zdrowak

Łukasz Motyka

III miejsce

III miejsce

Laureatka

Laureat

 

B. Borak

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Zuch”

Klaudia Mateja

Łukasz Motyka

Adam Presak

Zuzanna Zdrowak

Laureatka

Laureat

Laureat

Laureatka

 

B. Borak

Gminny konkurs piosenki religijnej

i turystycznej

(soliści)

 

Martyna Młynarska

 

I miejsce

 

B. Borak

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Oxford

Józef Szlosarczyk

Katarzyna Trojacka

Patrycja Markiel

Bartosz Młynarski

Justyna Kubica

III m

II m

III m

IV m

V m

R. Presak

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy PINGWIN

Patrycja Markiel

Józef Szlosarczyk

Szymon Ochman

Anna Trojacka

III m

III m

III m

V m

R. Presak

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy PANDA

Anna Skęczek

Michał Pieczka

Natalia Bartnicka

Józef Szlosarczyk

Anna Englart

Patrycja Markiel

I m

III m

V m

V m.

V m

III m

R. Presak

Gminny konkurs wiedzy

o Janie Pawle II

 

Anna Englart,

Katarzyna Trojacka,

Karolina Zarębska,

Józef Szlosarczyk

I miejsce

M.Mynarska

K. Topór-Kowalczyk

XVII Śląski Konkurs Biblijny

Katarzyna Trojacka

udział w finale

K. Topór-Kowalczyk

Ekumeniczny Konkurs Biblijny „Jonasz”.

 

Filip Borecki

udział w finale

K. Topór-Kowalczyk

Konkurs interdyscyplinarny             z języka polskiego                 z elementami historii

Anna Englart,

Monika Figura,

Karolina Zarębska

 

udział w eliminacjach rejonowych

A. Mikołajczyk,

M. Mynarska

Międzynarodowy konkurs „Mieszkam w Beskidach” – prace literackie - poezja

Monika Figura

I miejsce

A. Mikołajczyk

Międzynarodowy konkurs „Mieszkam w Beskidach” – prace literackie- album

Anna Englart,

Aleksandra Englart,

Monika Figura,

Karolina Zarębska

I miejsce

A. Mikołajczyk

Powiatowy konkurs ortograficzny szkół podstawowych

Monika Figura

wyróżnienie

A. Mikołajczyk

Gminny konkurs ortograficzny                       o Puchar Burmistrza

Monika Figura

Anna Englart

I miejsce

II miejsce

A. Mikołajczyk

Gminny konkurs „Europa, nasz wspólny dom”

Bartłomiej Borys, Aleksandra Englart,    Anna Englart,

Monika Figura,

Kacper Siwek,

Józef Szlosarczyk,

Katarzyna Trojacka,

Karolina Zarębska

I miejsce

A. Mikołajczyk

Międzynarodowy konkurs „Mieszkam w Beskidach”- prace plastyczne

Justyna Kubica

I miejsce

M. Mynarska

Międzynarodowy konkurs „Mieszkam w Beskidach”- prezentacja multimedialna

Daniel Mynarski

I miejsce

M. Mynarska

Gminny konkurs wiedzy pożarniczej

Józef Szlosarczyk

II miejsce

M. Mynarska

Gminny konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej

Daniel Mynarski

II miejsce

M. Mynarska

Gminny konkurs plastyczny „Przemoc to niemoc”

Monika Figura

III miejsce

M. Mynarska

Gminny konkurs fotograficzny „Folklor”

Anna Englart

II miejsce

M. Mynarska

XIII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek w Hałcnowie

Natalia Szlosarczyk

Oliwia Chowaniec

III miejsce

M. Nikiel

V Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Turystycznej

Ilona Mynarska

II miejsce

M. Nikiel

 

V Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Turystycznej

Natalia Szlosarczyk

III miejsce

M. Nikiel

Gminne zawody tenisa stołowego organizowane przez Szkolny Związek  Sportowy

 

Kinga Markiel

Aleksandra Englart

Patrycja Markiel

I miejsce w gminie,

VIII miejsce w powiecie

P. Błaszczak

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza

Kinga Markiel

Kacper Foltan

I miejsce

P. Błaszczak

Turniej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego

w Wilamowicach w tenisie stołowym

Kinga Markiel

I miejsce

P. Błaszczak

 

 

 

 

 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego